سازشناسی

 بخش اول- سازهای زهی گروه یک- سازهای مضرابی (زخمه‌ای)   6.1. بینجو- بلوچستان: بینجو در اصل یک ساز بلوچی نیست و حدود 50 سال قبل از پاکستان به بلوچستان ایران مهاجرت کرده است. بینجو اگرچه یک ساز زهی مضرابی...
سازهای مربوط به موسیقی نواحی ایران   بخش اول- سازهای زهی گروه یک- سازهای مضرابی (زخمه‌ای) 1.4. رباب هجده تار- سیستان و بلوچستان: رباب از سازهای قدیمی ایران است که امروزه فقط در شمال بلوچستان، سیستان، افغانستان و تا...
بخش اول- سازهای زهی 1. گروه یک- سازهای مضرابی (زخمه ای) 1.1. تنبور کرمانشاه و لرستان: تنبور نام باستانی سازهای مضرابی خانوادۀ دوتار و از سازهای قدیمی ایران و ساز آئینی و مذهبی سلسلۀ یارسان در غرب ایران است....
قسمت اول_ سازهای زهی دسته 1: سازهای زهی_زخمه ای (زهی_مضرابی) سازهایی مانند تار، سه تار، عود، بربط، دوتار، تنبور، رباب، قانون، چگور و قوپوز جزء این دسته از سازها هستند. تار: دارای 6 سیم (3 سیم بصورت جفت) است....
قسمت اول_ سازهای زهی گروه 1: سازهای زهی- آرشه ای در ساختمان این دسته از سازها زه (سیم) به کار رفته است و با آرشه یا کمان نواخته میشوند. تعداد سیمهای این دسته از سازها 4 سیم است. شکل...