اجرای قطعه تایتانیک توسط هنرجویان ترم سوم کلاس سلفژ، صداسازی و آواز پاپ دکتر مجید اخشابی

اجرای قطعه تایتانیک توسط هنرجویان ترم سوم کلاس سلفژ، صداسازی و آواز پاپ دکتر مجید اخشابی

آموزشگاه موسیقی همراز با مدیریت دکتر مجید اخشابی

آدرس: خیابان ونک، پاساژ تک، آسانسور ۲، طبقه ۱، واحد ۳

Site: hamraaz.ir SM: @hamraazacademy