مقامت ز عرش برتر باد     همیشه توسن اندیشه‌ات‌ مظفر باد

به نکته‌های دلاویز و گفته‌های بلند     صحیفه‌های سخن از تو علم‌پرور باد

استاد عزیز و گرانقدرم، سرکار خانم اخشابی

به پاس عاطفه سرشار و گرمای امیدبخش وجودتان که در این سردترین روزگار بهترین پشتیبان بوده است،به من یاد دادید که چگونه سعه صدر و صبوری با شاگردانم رفتار کنم.

و با لبخندی که از مهربانی شما منشا می‌گرفت مهربانی و محبت را آموختم و به پاس قلب بزرگتان که فریادرس است و سرگردانی و ترس در پناهتان به شجاعت می‌گراید و به قداست موسیقی که شعله‌هایش از دستان هنرمندانه‌تان زبانه می‌کشد و وجود تاریک مرا به زمزمه‌های پر محبتتان روشن کرده است؛ امروز را انتظاری دانستم برای خود که خدا را از صمیم قلب شاکر باشم برای بودنتان و ماندنتان چراکه تولد واژه‌ای زیباست اما گفتن تبریک تولد به عزیزان زیباترین اتفاق است.

تولدتان مبارک

تا ابد شاگردتان هستم و می‌مانم

آزاده پروند