سازشناسی: خل khol

سازشناسی خل khol

خل ساز کوبه‌ای متعلق به مناطق شمالی و شرقی هند است. به این ساز ‘میردانگا’ هم گفته می‌شود.
این ساز دو سر با شکلی غریب زاده روستای ‘آسام’ هند بوده و در شمال و شرق هند مورداستفاده قرار می‌گیرد. یک سر این ساز قطور و سر دیگر نازک است و با هر دو سر باید با پوست گاو مرده ساخته شوند.
نام سر کوچک ‘دایان’ و نام سر بزرگ ‘بایا’ است.
راس ساز دارای سه لایه از خمیر برنج، سریش و آهن می‌باشد که به این منطقه ‘صیاهی’ گفته می‌شود.

سازشناسی خل khol

ساختار ساز

این ساز از بدنه سفالی تو خالی ساخته می‌شود.
یک سر بدنه سفالی خیلی کوچکتر از سر دیگر است.
پوستی که به دو سر این ساز کشیده می شود، پوست گاو و سه لایه است.
ماده ای به نام syahi که مخلوطی از چسب، خمیر برنج و فلز است برای کشش پوست روی آن قرار می گیرد.
بعضی از انواع مدرن و امروزی این ساز از بدنه فایبر گلاس و مواد مصنوعی بجای پوست استفاده می کنند.

سازشناسی خل khol

نوازندگی ساز خل Khol