ساز گوژنگ یا ژنگ

معرفی گوژنگ

ساز گوژنگ (guzheng) یا ژنگ نوعی قانون چینی است. پیشوند گو در زبان چینی به معنای باستانی است و گوژنگ یعنی ژنگِ باستانی. نوع صدایی که از این ساز برمی‌خیزد بسیار شبیه به ساز قانون بوده و دارای ۱۸ رشته یا رشته‌هایی بیشتر و پل‌های متحرک است.

تاریخچه گوژنگ

انواع اولیه ساز گوژنگ در طول دوره ایالات متخاصم در چین پدید آمده است و تا حد زیادی توسط SE، یک ساز زهی کنده را تحت تاثیر خود قرار داده بود و در طول دوره شین و توسط سلسله تانگ برجسته و مورد توجه قرار گرفت.

ساز گوژنگ یا ژنگ

ساختار گوژنگ

این ساز به وسیله مضراب نواخته می شود. مضراب هایی که باید به همه ده انگشت دو دست وصل شوند. این ساز از خانواده ساز های Zither (ساز های زهی) است و با زخمه زدن به صدا در می آید. دارای 18 یا 21 سیم است و همان تعداد پل یا خرک متحرک دارد.

ساز گوژنگ یا ژنگ

پیک ها آن به نام Dai Mao است و اغلب از پوسته و لاک نوعی لاکپشت ساخته می‌شود.

ساز گوژنگ جد و نیای چندین ساز زیتر (zither) یا ساز زهی آسیایی از جمله Koto است.

ژنگ را نباید با ساز دیگر به نام گوچین Guqin  اشتباه گرفت که آن سازیست بدون خرک های متحرک.

 

نواختن ساز گوژنگ توسط پادشاه میمون ها

نام آهنگ 9×9=81 است و دلیل انتخاب این اسم این است که بوداها باید بر 81 مصیبت و سختی غلبه کنند.

 

آموزشگاه موسیقی همراز با مدیریت دکتر مجید اخشابی