مارش ایرانی اثر یوهان اشتراوس (پسر)

مارش ایرانی (به آلمانی: Persischer Marsch)، اپوس ۲۸۹، نام مارشی است که یوهان اشتراوس (پسر) اتریشی در پاییز ۱۸۶۴ در نهمین تابستان روسی‌اش برای فصل کنسرت پاوْلُوْسک تنظیم کرد.

قشون ایرانی

او این اثر را در ابتدا مارش قشون ایرانی (Persischer Armee-Marsch) نامگذاری کرده بود، این اثر حتی اثر محبوب سازنده‌اش در تمام زندگی‌اش بود، این اثر برای نخستین بار در دسامبر ۱۸۶۴ در یک جشنوارهٔ کنسرت در ولکس گارتن وین به اجرا در آمد که امروزه یکی از کارهای درخشان این آهنگساز نیز به شمار می‌رود. یوهان بعدها به ایگناتز اشنیتزر گفت: «من زمانی یک مارش ایرانی نوشتم اما اگر بخواهم مارشی برای خیابان بنویسم دیگر مثل آن نمی‌شود».

مارش ایرانی بجای سرود ملی

بعدها وقتی ناصرالدین شاه برای بازدید از نمایشگاه جهان در سال ۱۸۷۳ به وین آمده بود یک گروه موسیقی نظامی که نتوانسته بودند سرود ملی ایران را پیدا کنند، به جای آن این مارش را برای ورود شاه اجرا کردند.

شعر فرانسویِ پرنس ارفع

این مارش، شعری به زبان فرانسوی دارد که سرودهٔ میرزا رضا خان دانش (پرنس ارفع) می‌باشد و در آلبوم‌های نت به‌دست‌آمده از کاخ گلستان که متعلق به دوران قاجار می‌باشند عنوان این مارش «سرود ملی ایران» است.

حذف مارش از برنامه دای فلدرماس

تقریباً یک قرن بعد در ۱۹۶۰ از طرف مقامات دولتی از دکتر مارسل پراوی (Marcel Prawy) خواسته شد که مارش ایرانی اشتراوس را در برنامهٔ «دای فلدرماس» (Die Fledermaus) که قرار بود با حضور پادشاه ایران محمدرضا شاه پهلوی اجرا شود قرار دهد. اما در همان شب اجرا با فاصلهٔ کوتاهی وقتی متوجه شدند که مارش مربوط به سلسلهٔ ساقط‌شده‌ای توسط سلسلهٔ فعلی است، مارش را از برنامه حذف کردند.

بشنوید