مشکلات رایجی که با استفادۀ ناصحیح از مترونوم برای یک گیتاریست رخ می‌دهد.

گیتار زدن با مترونوم و بدون مترونوم

گیتاریست هایی که به ندرت با مترونوم تمرین می کنند معمولاً با این مشکلات مواجه خواهند شد:

1. نمی‌توانند درست و به موقع بنوازند. به هنگام گروه نوازی، آنها قادر نیستند خود را با درام نوازان همراه کنند یا اینکه قطعات سریع را، خصوصا در استودیو، به درستی اجرا نمایند.
2. ریتم در ذهن چنین نوازنده ای آشفته و به هم ریخته است و خصوصا در اجرا کردن ریف های گیتار با مشکل مواجه خواهد شد. تمرین با مترونوم به گیتاریست کمک می کند تا ریتم در ذهنش نهادینه شود و ریف های چالش برانگیز گیتار را به راحتی و سریعتر یاد بگیرد . غفلت از مترونوم ، یادگیری این مهارت را برای گیتاریست بسیار سخت خواهد کرد.
3. مسیر پیشرفتِ تکنیکیِ این نوازندگان یکنواخت و مشخص نخواهد بود . این دسته از گیتاریست ها چون از مترونوم استفاده نمی کنند و تمرینات را اصولی و تکنیکی پیش نمی برند، به درستی نمیتوان تشخیص داد که در مرحلۀ بعدی به چه مواردی باید توجه کنند تا به پیشرفت دست یابند.

اما گیتاریست هایی که همیشه با مترونوم تمرین می کنند در عین حال که سطح نوازندگی خود را بهبود می بخشند، اما با چالش هایی هم روبرو می شوند:

1. این دسته از گیتاریست ها راحت تر می توانند علل اصلی بسیاری از اشتباهات شان را پیدا کنند. اما این را هم به خاطر داشته باشید که بعضی از اشتباهات تکنیکی در نواختن گیتار بدون استفاده از مترونوم است که مشخص می گردند.
2. استفاده از مترونوم باعث دور شدن از عادت های بد نوازندگی در یک گیتاریست می شود . تغییر عادات بد نیازمند تمرکز بسیار بالاست، که البته تمرکز کردن با وجود تمپوی ثابتِ مترونوم کار بسیار دشواری خواهد بود و دقت بالایی را می طلبد.
3. مترونوم به گیتاریست کمک می کند در تکنوازی از نواختن تریپلت ها و تکرار بیش از حد نت های مشابه دوری کند. اگر یک ریتم مشابه با سرعت زیاد پشت سر هم تکرار شود برای شنونده قابل حدس زدن و بسیار خسته کننده خواهد بود.