معرفی و دانلود 50 نت سنتور از آهنگهای پرطرفدار برای علاقه مندان و هنرجویان سنتور

 

 • جهانشاه برومند – به ياد استاد بديعي – گردآوري نت سنتور
 • جهانشاه برومند – كعبۀ دلها – گردآوري نت سنتور
 • چهارمضراب عشاق – تنظيم براي هنرجويان مبتدي نت سنتور
 • چهارمضراب زابل – تنظيم براي هنرجويان مبتدي نت سنتور
 • پرچين – تنظيم براي هنرجويان مبتدي نت سنتور
 • رنگ ابوعطا – تنظيم براي هنرجويان مبتدي نت سنتور
 • رنگ بيات ترك – تنظيم براي هنرجويان مبتدي نت سنتور
 •  آهنگ محلي مازندراني ۱
 • آهنگ محلي مازندراني ۲
 • حسين پرنيا – تصنيف گلپونه ها – گردآوري نت سنتور
 • حسين پرنيا – تصنيف حرير مهتاب
 • حسين پرنيا – تصنيف نوشانوش – گردآوري نت سنتور
 • مجيد وفادار – ترانۀ به سوي تو – گردآوري نت سنتور
 • مجيد وفادار – ترانۀ منتظرت بودم
 • جواد ضرابيان – چهارمضراب شور – نگارش نت سنتور
 • داريوش پيرنياكان – تصنيف سلسلۀ موي دوست – گردآوري نت سنتور
 • داريوش پيرنياكان – چهارمضراب شور
 • داريوش پيرنياكان – پيش درآمد شور – گردآوري نت سنتور
 • رضا شفيعيان – آواز بيات ترك – گردآوري نت سنتور
 • محمد رضا لطفي – چهارمضراب شور ۱ – گردآوري نت سنتور
 • محمد رضا لطفي – چهارمضراب شور ۲ – گردآوري نت سنتور
 • ملك و توكل – چهار مضراب همايون
 • ملك و توكل – ضربي افشاري
 • ملك و توكل – ضربي اصفهان – گردآوري نت سنتور
 • ملك و توكل – ساز و نوا در همايون
 • ملك و توكل – چهارمضراب ماهور – گردآوري ( محسن غلامي)
 • ملك و توكل – چهارمضراب افشاري ۱
 • فرهنگ شريف – دوضربي بيات ترك – گردآوري نت سنتور
 • فرهنگ شريف – چهارمضراب ابوعطا ۱
 • فرهنگ شريف – چهارمضراب ابوعطا ۲ – گردآوري نت سنتور
 • فرهنگ شريف – چهارمضراب همايون – گردآوري نت سنتور
 • فرهنگ شريف – چهارمضراب شور ۱ – گردآوري نت سنتور
 • فرهنگ شريف – چهارمضراب شور ۲
 • فرهنگ شريف – چهارمضراب بيات ترك – گردآوري نت سنتور
 • فرهنگ شريف -پيش درآمد ابوعطا – گردآوري نت سنتور
 • فرهنگ شريف – پيش درآمد همايون
 • محمد آذري – تصنيف مرا چشميست – گردآوري نت سنتور
 • محمد جليل عندليبي – ترانه ميهن اي ميهن – گردآوري نت سنتور
 • عباس خوشدل – تصنيف دشتي – گردآوري نت سنتور
 • محسن غلامي – درآمد آوازي شور ۱
 • محسن غلامي – درآمد آوازي شور ۲
 • محسن غلامي – درآمد آوازي شور ۳
 •  محسن غلامي – درآمد آوازي شور ۴
 • محسن غلامي -درآمد آوازي بيات ترك
 • ضربي شور – محسن غلامي – تنظيم آرمين خامه ور
 • انتظار – محسن غلامي – تنظيم آرمين خامه ور
 • محسن غلامي – قطار – بيات ترك
 • محسن غلامي – جامه دران – افشاري
 • محسن غلامي – جامه دران – بيات ترك
 • محسن غلامي – شهابي – بيات ترك

دانلود نت سنتور (سری اول)

منبع: سازی ها