کا شی شی-Caxixi

سازشناسی: (کا شی شی-Caxixi)

کا شی شی Caxixi از خانواده سازهای پرکاشن و ریتمیک است و در سراسر آفریقا و آمریکای جنوبی یافت می‌شود؛ اما بیشترین استفاده آن در برزیل است.

استفاده از اندازه کوچکتر آن برای هم‌نوازی با ساز berimbau (نوعی ساز زهی برزیلی) انجام می‌گیرد.

کا شی شی-Caxixi

اندازه بزرگتری از این ساز برای اولین بار برای ضبط توسط Airto Moreira (نوازنده سازهای کوبه ای سبک جاز برزیلی) استفاده شد؛ اما Naná Vasconcelos (نوازنده سازهای کوبه‌ای برزیلی) بود که استفاده از آن را به عنوان ریتم برای همراهی سازهای مرسوم کرد.

Caxixi در غرب آفریقا بوسیله خوانندگان اغلب برای همنوازی با سایر سازهای کوبه‌ای استفاده می‌شود.

افراد محلی معتقد بودند که این ساز برای فراخوانی و دعوت ارواح جادو شده موثر است و برای خنثی کردن و دور کردن ارواح خبیث استفاده می‌شود.

کا شی شی-Caxixi

اجزای تشکیل دهنده

 Caxixi شامل یک سبد با سر بسته و کف صاف است.

داخل سبد با تخم گیاهان یا اجسام ریز دیگری پر می‌شود.

کف صاف و گرد آن بطور سنتی از میوه خشک شده کدوی قلیایی است.

سازهای مدرن امروزی از فلز هم ساخته می‌شوند و  طبیعتا صدای برنده و تیزتری دارند.

کا شی شی-Caxixi

روش نواختن

Caxixi با تکان داد بوسیله دست به صدا درمی‌آید.

کا شی شی-Caxixi