آموزشگاه موسیقی همراز

| 11:39 ق.ظ
تقسیمات موسیقی قدیم ایران به شکل «آوازه، شعبه، مقام» است. دستگاه از به هم پیوستن چند مقام شکل می گیرد و از این چند مقام، مقامی به عنوان مقام اصلی، نقش شروع، خاتمه و همچنین رابطه میان مقام ها...
| 1:19 ب.ظ
آموزش سنتور در سطوح مقدماتی و پیشرفته در مرکز مهارت آموزی و آموزشگاه موسیقی همراز زیرنظر اساتید نام آشنا و مجربی چون دکتر مجید اخشابی – حسین پرنیا و سرکارخانم اشرف اخشابی به علاقه مندان یادگیری سنتور آموزش داده...
| 1:25 ب.ظ
در باب تقابل موسیقی ایرانی و موسیقی عربی می‌توان گفت که بعد از ورود اعراب به ایران و اختلاف فرهنگ‌های کهن و متمدن ایرانی با فرهنگ عربی، موسیقی نیز مانند سایر هنرها از ایران به سایر ممالک و قبایل...
| 5:37 ب.ظ
كلمه بلوز به معنای غم است و موسیقی بلوز از موسيقی آوازی و شفاهی بردگان آفريقايی، سرودهای روحانی و آهنگ‌های آفريقايی، اشعار و ترانه های کارگران، سنت موسیقی کشاورزان، نی لبک های روستايی و موسيقی رقص نشأت گرفته و...
| 3:15 ب.ظ
در تاریخ موسیقی ایرانی دو نظام موسیقی مختلف به چشم می خورد. نظام ادواری ظاهراً تا سده 13 هجری (19 میلادی) استمرار یافته و سپس جای خود را به نظام دستگاهی داده است. نظام ادواری نظام ادواری نظامی است...
| 10:22 ب.ظ
موسیقی شناسی قومی معاصر درست زمانی آغاز شد که افرادی خاص برای اولین بار به طور نظام مند به توضیح موسیقی و فرهنگ های موسیقایی ملل غیراروپایی اقدام نمودند. پس می توان تا یکصد سال قبل از آن را...
| 4:40 ب.ظ
هنر موسیقی در تمدن اسلامی پس از حمله اعراب به ایران و آشنایی اعراب با دنیای متمدن پا به منصه ظهور گذاشت و اعراب در هنر موسیقی و دیگر هنرها تحت تاثیر هنر ایران و روم و به ویژه...