آموزش آواز سنتی

| 4:55 ب.ظ
از اواخر سده نهم هجری نظام هفت دستگاهی در موسیقی ایرانی باب شد و آن را نظام مند ساخت که بر پایۀ آن ملودی مدل هایی که بیشتر سینه به سینه نقل شده بودند، در یک ردیف بندی به...
| 10:59 ب.ظ
در موسیقی ایرانی این امکان وجود دارد که از مقامی به مقام دیگر برویم، بعبارت دیگر، می توانیم در طی اجرا احساس مُدال را پیوسته تغییر دهیم اما باید توجه داشت که این تغییر مقام یا تغییر احساس مُدال...
| 11:38 ب.ظ
در ادامۀ مجموعه مقالاتی در خصوص آشنایی با مفاهیم بنیادین در ردیف های سازی و آوازی موسیقی ایرانی، در این مقاله شما را با مفهوم مُد بطور مفصل آشنا خواهیم کرد. مفهوم مُد در موسیقی ایرانی برای آشنا شدن...