آموزش خوانندگی

| 3:04 ب.ظ
5 نکته برای شروع خوانندگی که می‌توانید همین الان به‌کار ببرید بسیاری از مردم فکر می‌کنند نمی‌توانند از پس خواندن آهنگ برآیند؛ اما حقیقت این است که هر کسی می‌تواند بخواند! ترفندش این است که فقط مطمئن شوید دارید...
| 7:05 ب.ظ
بهترین تکنیک تنفس برای خوانندگان گلویتان را باز بگذارید اگر صدای عبور هوای زیادی از گلو می‌شنوید؛ نشانه این است که گلویتان باز نیست. هنگام دم باید هر صدایی به سختی شنیده شود. گردنتان را صاف نگه دارید سرتان...