آموزش پیانو

| 7:41 ب.ظ
بعد از اینکه تکنیک های اصلی نواختن پیانو را آموختید، مرحله بعدی یادگیری نحوه و زمان استفاده از پدال های پیانو است. هنگام نواختن یک قطعه موسیقی هر کدام از سه پدال پیانو نقش متفاوتی را ایفا می کنند....
| 10:54 ق.ظ
منظور از وزن دست همان میزان فشاری است که بدن بر روی هر تکیه گاهی وارد می آورد. وزن دست را می توان به یاری عضلات مهار کرد و در اختیار گرفت… وزن دست منظور از وزن دست همان...
| 10:36 ق.ظ
مقدمات یادگیری پیانو: چگونه پشت پیانو بنشینیم؟ هنرجوی پیانو نخست باید از فاصلۀ درست صندلی از کلاویه ها مطمئن گردد. طول ساعدش در این باره می تواند راهنمای خوبی باشد.   دست ها اگر مجبور به قرار گرفتن در...
| 12:06 ب.ظ
داشتن سرعت و چابکی در حرکت دستان و انگشتان شما را به یک نوازندۀ ماهرِ پیانو تبدیل خواهد کرد. به همین منظور برای بهبود انعطاف پذیری و قدرت دستان و انگشتان تان هنگام نواختن پیانو باید بطور مرتب یک...