آهنگسازی

| 12:46 ب.ظ
آهنگسازی یا فرآیند ساخت آهنگ شامل بسیاری از فنون متفاوت می شود. سازندگان موسیقی، موسیقی را تولید یا ضبط می کنند و یا می نویسند.  تولید موسیقی یک میدان بسیار رقابتی است و یک سازنده موسیقی برای پیشرفت خود...