انگشت گذاری در گیتار

| 12:23 ب.ظ
انگشت گذاری با دست چپ برای درک حالت گیری صحیح دست چپ روی گیتار، دست چپ تان را کاملا باز کنید، کف دستتان را رو به بالا بگیرید، شست تان را بین انگشت یک و دو بفشارید و دستتان...