تاریخ موسیقی ایران

| 11:23 ب.ظ
قبل از بررسی خلاصه وار تاریخ موسیقی ایران باید به چند نکته توجه کرد: اول آنکه ایران باستان کشوری پهناور بوده که حدوداً شامل 30 کشور امروزی بوده است و به طبع دارای اقوام، مذاهب و فرهنگهای گوناگونی بوده...
| 5:18 ب.ظ
موسیقی‌دانان ایرانی قبل از اسلام (موسیقی‌دانان ایران باستان) مشهورترین موسیقی‌دان‌های ایران قبل از اسلام عبارتند از: باربد، سرکش، رامتین، بامشاد و نکیسای چنگ‌نواز. 1. باربد برای هر روز هفته نوایی ساخت که به هفت‌خسروانی معروف است. همچنین برای هر...
| 9:20 ب.ظ
تاریخ موسیقی ایران   موسیقی ایران از لحاظ تاریخی به دو دوره باستان و دوره اسلامی تقسیم بندی می‌شود. دوران باستان: دوران پیش از اسلام یا دوران باستانی مربوط به زمان قبل از حمله اعراب به ایران است که...