تکنیک تنفس

| 7:05 ب.ظ
بهترین تکنیک تنفس برای خوانندگان گلویتان را باز بگذارید اگر صدای عبور هوای زیادی از گلو می‌شنوید؛ نشانه این است که گلویتان باز نیست. هنگام دم باید هر صدایی به سختی شنیده شود. گردنتان را صاف نگه دارید سرتان...