روح الله خالقی

| 3:45 ب.ظ
داستانِ پیش‌درآمد احتیاج، عامل به‌وجود آمدن پیش‌درآمد پس از مشروطیت و آزاد شدن اجتماعات و تشکیل انجمن‌ها، ارکستر با عده بیشتری تشکیل گردید و اولین کنسرت‌ها به تشویق ظهیرالدوله در مجالس بزرگی که عده بیشتری شنونده داشت به گوش...
| 9:07 ب.ظ
روایتی از تعزیه و تکیه در زمان قاجار کیفیت شرکت دسته موزیک در تعزیه تکیه دولت کیفیت شرکت دسته موزیک در تعزیه تکیه دولت، در زمان قاجار، بدین ترتیب بود که: دسته موزیک نظامی، پس از خروج دسته سینه...
| 4:56 ب.ظ
ویولن همسایه به روایت روح‌الله خالقی شب‌های تابستان، بریانی، صدای ویولن شب‌های تابستان، در آجر فرش جلوی اطاق پنج‌دری، روی قالیچه‌ای که با کتان آبی‌رنگ فرش شده بود، می‌نشستیم. یک فانوس قشنگ هم در کنار حوض بزرگ مربع‌مستطیلی که...