سازهای مربوط به موسیقی نواحی ایران

| 7:26 ب.ظ
سازهای مربوط به موسیقی نواحی ایران کرنا کرنای فارس این کرنا زبانه‌ای دو لایه دارد. این نوع کرنا علاوه بر استان فارس در بوشهر، کرمان و چهارمحال و بختیاری نیز متداول است. دستۀ کرنا یک لولۀ استوانه‌ای چوبی با...
| 4:59 ب.ظ
سازهای مربوط به موسیقی نواحی ایران نی نی از قدیمی‌ترین سازهای مورداستفادۀ بشر است که از گذشته‌های دور تا به امروز در شکل‌های گوناگون در میان تمام فرهنگ‌ها متداول بوده است. این ساز در انواع و اندازه‌های مختلف تقریبا...
| 9:25 ب.ظ
سازهای مربوط به موسیقی نواحی ایران نی انبان نی انبان در نواحی جنوبی ایران مانند بوشهر، خوزستان، هرمزگان و مناطقی از جنوب کرمان متداول است؛ اما جایگاه آن در موسیقی بوشهر نسبت به نواحی دیگر مستحکم‌تر است. در بوشهر...
| 8:49 ب.ظ
سازهای مربوط به موسیقی نواحی ایران قِرنِی مازندارن قِرنِی از سه قسمت اصلی تشکیل شده که شامل بدنه، زبانه و دهانه شیپوری است. بدنۀ قرنی را از نیِ بدون بند و گره، زبانۀ آن را از نی و دهانۀ...
| 8:22 ب.ظ
سازهای مربوط به موسیقی نواحی ایران: سوتک ساختار سوتک از دو قسمت تولید صدا و بدنه تشکیل شده است. قسمت تولید صدا در همۀ سوتک‌ها تقریبا مشابه و مانند دهانیِ نی لبک است که هوا از طریق یک شکاف باریک...
| 11:23 ق.ظ
سازهای مربوط به موسیقی نواحی ایران سُرنا سُرنای شرق خراسان سرنا در هر یک از مناطق ایران دارای تفاوت‌هایی است. به این‌صورت که سرنا در نواحی شرقی ایران مانند شرق خراسان، کوچک‌تر بوده، دهانۀ شیپوری‌اش تنگ‌تر است و فاقد...
| 12:19 ب.ظ
سازهای مربوط به موسیقی نواحی ایران   نی لبک نی لبک از گروه نی‌ها مشتق شده است و در موسیقی غربی با عنوان ریکوردر شناخته می‌شود. نی لبک در مقایسه با نی، امکانات اجرایی محدودتری دارد اما نواختن آن...