ساز دوزله

| 11:29 ق.ظ
ساز دوزله یا دونای از سازهای تاریخی است که به دوران تمدن مصر و ایران باستان برمی شود و اختراع آن را به ایرانیان نسبت می دهند.  صاحب نظران معتقدند که سازهای بادی از اولین آلات موسیقی مورداستفاده بشر...