سوتک

| 8:22 ب.ظ
سازهای مربوط به موسیقی نواحی ایران: سوتک ساختار سوتک از دو قسمت تولید صدا و بدنه تشکیل شده است. قسمت تولید صدا در همۀ سوتک‌ها تقریبا مشابه و مانند دهانیِ نی لبک است که هوا از طریق یک شکاف باریک...