فاصله در موسیقی

| 10:03 ق.ظ
منظور از فواصل در موسیقی چیست؟ صوت های موسیقی در سطوح مختلف زیر و بمی قرار دارند. نت ها هر چه بالاتر روی خط حامل جای گیرند زیر تراند و هر چه پائین تر باشند، بم تر هستند. بنابراین،...