فرامر پایور

| 11:57 ب.ظ
استاد فرامرز پایور معیار سنتورنوازی ایران استاد پايور بسياري از آثار خود، از جمله کتاب دستور سنتور را در قالبي ساختاریافته و هدفمند تدوین کرده است. این کتاب که در سال  1340 به چاپ رسيده است ماحصل تلاش استادي...