فرانتس لیست

| 12:45 ب.ظ
10 حقیقت حیرت‌انگیز درباره مشهورترین پیانیست‌های جهان این 10 پیانیست مشهور برخی از مشهورترین قطعات موسیقی کلاسیک را نوشته و اجرا کرده‌اند، اما زندگی شخصی‌شان به همان اندازه متنوع است. سرگئی راخمانینف در اینکه راخمانینف یک پیانیست بااستعداد بود،...
| 2:49 ب.ظ
تقلید زیبای Yannie Tan از نوازندگی قطعه راسپودی مجار شماره 2 (Hungarian Rhapsody No.2). راپسودی مجار شمارهٔ ۲، در دو-دیز مینو، دومین راپسودی از مجموعهٔ ۱۹ راپسودی مجار برای پیانو، اثر فرانتس لیست، است. به سبب شهرت قطعه، راپسودی مجار...