موسیقی راک

| 10:34 ق.ظ
موسیقی راک ایرانی گونه ای از موسیقی راک است که در کشور ایران رواج دارد. موسیقی راک در ایران از اواخر دهه چهل خورشیدی و با ظهور خوانندگانی مانند کوروش یغمایی، فرهاد مهراد و فریدون فروغی رواج پیدا کرد...
| 4:04 ب.ظ
موسیقی راک یکی از تعاریف جدید بعد از جنگ جهانی دوم بود. پایان جنگ جهانی دوم، آغاز تعاریف جدیدی در حوزه های فرهنگی و هنری و همچنین اجتماعی بود یا به زبان دیگر، بسترهای فرهنگی و اجتماعی آمادگی بیشتری...