موسیقی شرق

| 8:00 ب.ظ
موسیقی جنوب شرق آسیا شامل موسیقی کشورهای تایلند، شبه جزیره هندوچین (لائوس، کامبوج، ویتنام) و مجمع الجزایر اندونزی و مالزی است. موسیقی این کشورها، به چند دلیل، به صورت گروهی انجام می شود: دلیل اول این است که بیشتر...
| 7:46 ب.ظ
سده های بی شماری است که ملت تاجیک و دیگر مردم فارسی زبان در سرزمین های ماوراء النهر زندگی می کنند. آخرین بازماندگان سرزمین تاجیکستان متعلق به دوره سامانیان می باشند. از آن دوره و حتی دوره های قدیم،...
| 3:50 ب.ظ
موسیقی عرب به لحاظ جغرافیایی، منطقه وسیعی از خاورمیانه و شمال آفریقا را دربرگرفته است. در جهان عرب، دو سنت کلی موسیقی وجود دارد...
| 8:53 ب.ظ
موسیقی افغانستان: افغانستان در برگیرنده اقوام و ملیت های گوناگون، زبان ها و لهجه های متفاوت است. این اختلاف زبانی و قومی، منجر به پیدایش چهارده سبک مجزا در حوزه موسیقی شده که عبارتند از: موسیقی لوگری سبک منحصر...
| 11:16 ب.ظ
موسیقی ترکیه ترکیه از جمله کشورهایی است که سابقه ای طولانی در تاریخ موسیقی دارد. موسیقی ترکیه، از افکار و احساسات ترکی نشئت گرفته است و نتیجه مهاجرت ها و تغییرات جغرافیایی مناطق مختلف و بیانگر شیوه های زندگی...