موسیقی محلی

| 7:02 ب.ظ
موسیقی محلی هرمزگان، بخشی از هویت فرهنگی مردمان این دیار تشکیل می دهد، ترکیب جمعیتی هرمزگان و حضور اقوام مختلف در منطقه، به غنای این بخش فرهنگی افزوده است. موسیقی هرمزگانی ریشه عمیقی در تاریخ این خطه دارد. در...
| 5:38 ب.ظ
موسیقی بختیاری براساس پراکندگی و مناطق قشلاقی و ییلاقی این ایل در استان چهارمحال و بختیاری و قسمت هایی از استان کهکیلویه و بویراحمد و نیز به طور عمده و به ترتیب اهمیت در مناطقی از لرستان، خوزستان، اصفهان،...
| 7:12 ب.ظ
موسیقی خوزستان الف: موسیقی سنتی عرب عرب های خوزستان از دیرباز به شعر و سخن سرایی علاقه زیادی داشتند و با وجود دیگر هنرها، شعر در میان آنان اهمیت بیشتری داشت این جنبه از تارهنگ عرب های خوزستان میراثی...
| 5:38 ب.ظ
امروزه بخش وسیعی از ردیف و موسیقی دستگاهی ما، شامل گوشه ها و نغمه هایی است که از طریق موسیقی محلی ما در این جایگاه راه یافته اند. بسیاری از آوازهای ناشناخته و زیبا در دل این نوع از...