موسیقی و کودکان

| 7:22 ب.ظ
5 روشِ استفاده از موسیقی برای برآوردن نیازهای خاص کودکان اطلاعات آموزشی را در قالب آهنگ درآورید تا به ذهن‌سپاری آن را آسان‌تر کنید همه ما یادگیری حروف الفبا (یا ABC) را با یک نوع آهنگ شروع کردیم و...