موسیقی کلاسیک

| 12:34 ب.ظ
موسیقی چه جزء ساده ترین نغمه های عامیانه باشد و چه پیچیده ترین مجموعه های اپرایی، از عناصری پایه ای تشکیل شده است که مهمترین آنها ملودی، ریتم، هارمونی و تونالیته است. بعضی از موسیقی ها قدرتی روحانی دارند،...
| 12:13 ب.ظ
موسیقی مجموعۀ اصوات سازمان یافته ای برای ایجاد ریبایی فرم و بیان احساس است. موسیقی کلاسیک نیز مانند هر نوع موسیقی دیگری است، با این تفاوت که در آن اصوات به طرز متفاوتی سازمان یافته اند و معمولا ساختارشان...