کلارینت

| 5:31 ب.ظ
کلارینت (قره نی) سازی انتقالی است و باید گفت انواع مختلفی از این سازساخته شده که هریک با فاصله ای دیگر، انتقالی هست. ما در اینجا کلارینت (قره نی) «سی بمل» که رایج ترین نوع کلارینت (قره نی) است...