دکتر عبدالحسین مختاباد

مدرسآواز سنتی در آموزشگاه موسیقی همراز
تاریخ‌تولد1345/1/1
محل تولدساری
تحصیلاتدکترای آهنگسازی
تخصصمدرس اواز سنتی
سوابقo 1395: رئیس پژوهشگاه آفرینشهای ادبی و هنری دانشگاه آزاد إسلامی و رئیس شورای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی هنر و معماری دانشگاه
o ۱۳۹۲: رئیس دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز
o ۱۳۹۲: نماینده مردم تهران در شورای شهر
o ۱۳۸۵–۸۶: مشاور فرهنگی و هنری رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای ایران، دبیر اولین نمایشگاه موسیقی و آثار شنیداری ایران
o ۱۳۷۸: اعزام به خارج جهت ادامه تحصیل از طریق بورس سازمان صدا و سیما
o ۱۳۷۵–۷۷: مدیر عامل فرهنگ سرای سرو وابسته به شهرداری تهران
o ۱۳۷۳–۷۵: مدیر عامل خانه فرهنگ حافظیه وابسته به شهرداری تهران
o ۱۳۷۴–۷۶: عضو شورای موسیقی سازمان یونسکو در ایران
o ۱۳۶۸–۷۵: همکاری با واحد موسیقی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
o ۱۳۸۷: تاکنون عضو هیئت مدیره کانون آواز ایران وابسته به خانه موسیقی ایران
o ۱۳۸۵: عضو هیئت مدیره انجمن موسیقی ایران
o ۱۳۸۵: تاکنون عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما
o ۱۳۷۳–۷۷ فراگیری اصول موسیقی کلاسیک غربی هارمونی، سلفژ و کنترپوان تحت نظر استادان کامبیز روشن‌روان، محسن الهامیان و شاهین فرهت
۱۳۷۰–۷۲ آشنایی با ساز پیانو
اساتید۱۳۶۳–۷۰ فراگیری ردیف آوازی موسیقی اصیل ایرانی (هفت دستگاه و شش آواز یا نغمه) زیر نظر استاد کریم صالح عظیمی در رادیو ایران و نیز فراگیری نواختن سازهای‌موسیقی ایرانی نظیر: سنتور، سه‌تار و تمبک